Welkom bij Therapiepraktijk ICI ;  

 

individuele psychotherapie op maat en workshops rond zelfzorg

 

Af en toe komen we als mens momenten tegen waarin we overspoeld worden door teveel zorgen of emoties, door moeilijk te verwerken gebeurtenissen, door een berg van werk of verplichtingen, ...
 
Via therapie kan je leren om jezelf uit deze overspoeling te halen.
Je leert om jezelf op de steiger te zetten, van waarop je het geheel kan overschouwen. Of het water dan woelig, kabbelend of stil is, je zit op een betere afstand om het water, of je moeilijkheden, te aanschouwen en ze te onderzoeken.
 
Van hieruit kan je je blik naar de toekomst richten.
 
Therapiepraktijk ICI biedt je hiervoor steun, ervaring en begeleiding.

 

Daarnaast worden er vanaf 2019 workshops in groep aangeboden om zelfzorg op verschillende domeinen te bevorderen :
* Mamaplan: zelfzorg als (prille) moeder
* Burn-out preventie: zelfzorg op het werk
* The subtle art: zelfzorg in het dagelijks leven

De naam ICI verwijst eerst en vooral naar het 'hier en nu', een begrip uit de Mindfulness ;

" Wherever you are, be there.

If you are fully present in the here and now, you'll know what it means to live. "

Steve Goodier

 

Vele van onze zorgen komen voort uit overmatig piekeren over het verleden of over de toekomst. Binnen de praktijk wordt er de nodige  aandacht en zorg geschonken aan deze zaken, maar vaak is er ook iets méér nodig.

 

Een hernieuwde aandacht voor het 'hier en nu' kan meer rust een eenvoud creeëren. De therapeut begeleidt je om milder en meer accepterend te kijken naar wat er 'hier en nu' in je leven gebeurt,    hoe moeilijk dit ook mag zijn.

 

ICI is een samenvoeging van drie belangrijke pijlers in de therapeutische werkwijze van de praktijk ;

* Therapie gebeurt in de interactie tussen twee personen :

 

   Daarom is het erg belangrijk dat er een goed contact en een vertrouwensband met de therapeut kan ontstaan.

   Therapiepraktijk ICI investeert graag in een menselijk, warm contact.

 

* De interactie in therapie kan verlichtend werken :

 

   De aanwezigheid van de therapeut en de interactie in therapie kan vaak de hevige pijn verzachten.

 

* De therapeutische interactie kan gebruikt worden als oefenruimte :

 

   Als het veilig genoeg voelt kan er, vanuit de interactie met de therapeut, samen worden onderzocht: "Hoe gedraag

   ik me soms?", "Hoe kom ik over?", "Wat roep ik bij anderen op?", "Wat wil ik wel / niet veranderen?".

   Hierbij kan er voorzichtig geoefend worden met het opnemen van nieuwe manieren van interactie.

 

* Geluk zit in een klein hoekje :

 

   Via therapie leer je om inventief en creatief op zoek te gaan naar de kleine lichtpuntjes binnen je zorgen of moeilijkheden.

 

* Iedere persoon is uniek creatief :

 

   Als je wil kan je via therapie ontdekken waar jouw unieke krachten zitten; wat jou specifiek deugd doet of gelukkig maakt.

   'Misschien heb je er deugd aan om zaken neer te schrijven, te tekenen, om met muziek of dans bezig te zijn, om te mediteren,

   te sporten of een passie te ontwikkelen?' De zoektocht naar je eigen creatieve kanten kan bijdragen aan je beterschap. 

 

* Mijn eigen creativiteit :

 

   Zelf ben ik graag bezig met beeldende of woordelijke metaforen en kan ik geïnspireerd worden door muziek.

   Ik zie ook creativiteit in het gebruik van gezonde humor als verlichting in therapie.

 

* Vele zorgen en moeilijkheden ontstaan vanuit een conflict tussen verschillende neigingen in onszelf ;

 

   Vb: één deel in jou heeft de drang om veel te bereiken en presteren, een ander deel heeft nood aan rust

   Vb: een stuk in jou wil graag onbezonnen en spontaan zijn, een ander deel voelt zich verantwoordelijk in de rol van ouder,

   partner, werknemer, ...

 

* Via therapie werk je aan integratie tussen deze verschillende delen. Het conflict wordt opgelost door de 

   delen beter te laten samenwerken. Zo vind je een beter evenwicht en krijg je meer mentale rust.